Prywatny detektyw dostarczy dowody na „rozwód kościelny”

Stwierdzenie nieważności małżeństwa, często nazywane też niepoprawnie unieważnieniem ślubu, czy rozwodem kościelnym jest procesem, który coraz częściej pojawia się w sądach kościelnych w całej Polsce. Siłą rzeczy temat ten pojawia się również w biurach detektywistycznych. Czy prywatny detektyw może pomóc w postępowaniu przed sądami kościelnymi?

Czym jest rozwód kościelny?

Poprawnie należałoby zadać pytanie: co to jest stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ponieważ w kościele katolickim nie ma rozwodów kościelnych. Dlatego możemy mówić jedynie o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, ewentualnie o dyspensie od małżeństwa ważnie zawartego, a niedopełnionego. Stwierdzenie nieważności małżeństwa to procedura, która dotyczy stwierdzenia, czy dane małżeństwo zaistniało w oczach Kościoła, czy też nie. Zdarza się bowiem, że w czasie zawierania sakramentu małżeństwa pojawiają się elementy prawne, które nie pozwalają na jego zawarcie. Proces kościelny ma zweryfikować taką sytuację. 

Jak udowodnić nieważność małżeństwa?

Jak w każdym procesie trzeba mieć oczywiście dowody na poparcie swoich twierdzeń. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa stosuje się kilka rodzajów dowodów. Ich zastosowanie jest bezpośrednio związane z podstawą prawną jaką przyjmuje się w skardze powodowej przedkładanej do sądu lub trybunału kościelnego. W doborze podstaw prawnych najczęściej pomaga adwokat kościelny. 

Prywatny detektyw dostarczy legalne dowody

Równolegle do opracowania podstaw prawnych należy zgromadzić materiał dowodowy potwierdzający zaistnienie tych podstaw prawnych. Dowody te muszą potwierdzać, że małżeństwo faktycznie było nieważnie zawarte. Jakość środków dowodowych musi być bardzo wysoka. Sędziowie (w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest ich trzech) muszą mieć tzw. pewność moralną co do udowodnienia przyjętych w skardze powodowej okoliczności. Nie mogą występować więc żadne wątpliwości, czy niedomówienia. Tutaj z pomocą przychodzi prywatny detektyw, który zbierze niezbędne dowody.

Jak oceniane są dowodowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Dokumenty muszą być przede wszystkim wiarygodne. Jest to oczywiste kryterium, jedno z najważniejszych dla sądu. Poza tym mają dotyczyć kwestii podniesionych w sprawie, a więc przede wszystkim tytułów prawnych przyjętych w formule wątpliwości podjętej przy zawiązaniu przedmiotu sporu. 

Kolejnym kryterium oceniania dowodów w procesie o nieważność małżeństwa jest czas powstania. Gdy np. list powstał w tzw. czasie niepodejrzanym to będzie miał on znacznie większą wartość. Mówiąc „czas niepodejrzany” mamy na myśli czas kiedy małżonkowie jeszcze nie myśleli o procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jeśli wtedy powstał dokument będzie miał on większą wartość dowodową, niż np. taki, który został opracowany na potrzeby procesu (np. zaświadczenie od lekarza z datą bliską złożenia skargi powodowej). 

Ostatnim, najmniej ostrym kryterium określającym poszczególne dowody w sądowym postępowaniu kościelnym jest ich godziwość. Dowodami niegodziwymi są te zdobyte w sposób niegodziwy, np. wykradzione, dlatego prywatny detektyw musi działać zgodnie z prawem i etyką.

Jakie dowody można zastosować w rozwodzie kościelnym?

Najczęściej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa pojawiają się takie dowody jak: oświadczenia stron, zeznania świadków, opinia biegłego sądowego (psychologa, psychiatry lub seksuologa). A także inne dowody, zwykle w formie dokumentów. Tu wyróżniamy dokumenty  urzędowe (państwowe lub kościelne), a także prywatne. Wśród dokumentów urzędowych najczęściej posługujemy się takiemu dokumentami jak:

 • Pozew rozwodowy i odpowiedź na pozew
 • Protokoły z przesłuchań podczas rozprawy rozwodowej
 • Wyrok rozwodowy
 • Potwierdzenie adresu zameldowania
 • Zaświadczenie o zarobkach 
 • Opinia RODK
 • Dokumenty związane z Niebieską kartą
 • Notatki Policji 
 • Zaświadczenie o niekaralności / wyrok karny

Dokumenty prywatne to na przykład:

 • Odręczne listy
 • Wiadomości SMS
 • Wiadomości e-mail
 • Zdjęcia / nagrania video
 • Oświadczenia
 • Prywatne opinie lekarskie
 • Raporty detektywistyczne

Prywatny detektyw przy rozwodzie kościelnym

Jak widać także raporty detektywistyczne mogą być dowodem w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Czasem nawet może przeważyć szalę w procesie i okazać się bezcennym elementem całej układanki. Wszystko zawsze zależy od konkretnej sytuacji, ale możemy mówić tutaj przede wszystkim o zdradach, uzależnieniach czy zatajanej orientacji seksualnej.

Sama zdrada nie jest powodem do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Jednak powiązana jest z wieloma innymi tytułami prawnymi. Mogą być to psychiczne uzależnienie od seksu (seksoholizm, erotomania), czy też z wykluczeniem wierności i jedności małżeńskiej (symulacja częściowa).

Raport detektywistyczny może dotyczyć również innych sytuacji. Na przykład wszelkiego rodzaju uzależnień (hazard, uzależnienie od gry na giełdzie), przestępstw gospodarczych, czy oszustw finansowych. 

Poza tym, dobry detektyw jest w stanie zdobyć różne dokumenty urzędowe poprzez tzw. biały wywiad. Nie są to działania nielegalne, a wymagające jedynie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w działaniach operacyjnych. 

Ustalenia na potrzeby procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa ciągnie się przeważnie sporo czasu. Często stosowane określenie „rozwód kościelny” nie jest poprawne, ale każdy orientuje się, o co chodzi. Pomyślne zakończenie sprawy wymaga zebrania solidnych dowodów. Samodzielne wykonanie tego zadania jest praktycznie niemożliwe, dlatego warto zaangażować do pomocy prywatnego detektywa. Zbierze on dowody i poczyni ustalenia, które mogą być pożyteczne dla ukazania przyczyn nieważności małżeństwa. Dzięki doświadczeniu, będzie on również wiedział, które z nich są najważniejsze i przez sąd zostaną uznane jako wiarygodne i godziwe. Dowody niegodziwe, które zdobywa się w sposób budzący wątpliwości, nie są rozpatrywane. Chodzi tu głównie o sfałszowanie różnych dokumentów, kradzież prywatnej korespondencji, podsłuchiwanie itp. Prawidłowe wypełnienie wszystkich procedur nie jest proste, podobnie jak poczynienie wszystkich ustaleń.

Prawo kanoniczne – przeprowadzenie postępowania dowodowego

Prawo kanoniczne jest skomplikowane i wymaga profesjonalnej wiedzy. Agencja detektywistyczna detektywi.net korzysta z pomocy ekspertów w tym zakresie. Sam kanoniczny proces małżeński wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego oraz określonych tytułów nieważności małżeństwa. Procesy te noszą nazywają się instrukcją sprawy. Przeprowadzenie postępowania dowodowego określonych tytułów nieważności małżeństwa to niezbędna czynność. Strony muszą wówczas przedstawić dowody, następuje przesłuchanie stron i świadków, a biegli sądowi przeprowadzają wizję lokalną. Zeznania stron oraz świadków odbywają się pojedynczo i w innych dniach. Może mieć miejsce również sytuacja, kiedy proboszcz parafii zostanie wezwany na przesłuchanie, niemniej w ostatnim czasie jest to dosyć rzadko spotykane. Wśród dokumentów, które uzyska detektyw, znajduje się orzeczenie rozwodowe, protokoły z rozpraw, dokumenty medyczne, zdjęcia, listy, e-maile, smsy. Biegli w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa wydadzą opinię co do przedstawionych dokumentów, ale też o stronach.

Dowody na stwierdzenie nieważności małżeństwa

Detektyw, czyniąc wszystkie ustalenia na potrzeby procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz zbierając dowody, skupia się na faktach, które mogą potwierdzić tezę o braku prawdomówności małżonka. Ustalenia te mogą dotyczyć m.in. niezdolności do wypełnienia obowiązków małżeńskich, uzależnień różnego rodzaju, preferencji seksualnych i nie tylko. Jeśli chodzi o dowody w kanonicznym procesie małżeńskim, to określa je Kodeks Prawa Kanonicznego. Generalnie mogą być one różne i im więcej ich, tym większe szanse na uzyskanie pożądanego werdyktu. Ustalenia detektywa skupiają się na wszystkim tym, co pozwoli stronie udowodnić, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie.

Korzystając z agencji detektywistycznej detektywi.net, masz pewność, że wszelkie ustalenia będą rzetelne i przybliżą Cię do celu, jakim jest stwierdzenie nieważności małżeństwa. Pamiętaj, że w sądach kościelnych to strona, która chce unieważnienia, musi dobrać odpowiednie środki dowodowe oraz poczynić ustalenia. Prywatny detektyw idealnie poradzi sobie z tymi zadaniami.

prywatny detektyw
Michał Poczmański – Prawnik, adwokat kościelny

Zobacz także:
Ręce im się trzęsą, jak płacą”. Tak zdradzają Polacy
11 kroków do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

„Oszust z Tindera”. Prawdziwa historia dostępna na Netflix
Jak wykryć podsłuch i czy zrobisz to sam?
Jak zdobyć dowody na zdradę?
Przemoc domowa – czy detektyw może pomóc?
Praca zdalna – czy można sprawdzić pracownika
Weryfikacja pracownika, czyli firma to ludzie
Informatyka śledcza, czyli przezorność czy naruszenie prywatności
Oszust w sieci. Prywatny detektyw na pomoc
Ile kosztuje prywatny detektyw?
Detektyw pomoże uzyskać wyższe alimenty?

5/5 - (23 votes)

Komentarze “Prywatny detektyw dostarczy dowody na „rozwód kościelny”

Comments are closed.