Stwierdzenie nieważności małżeństwa, często nazywane też niepoprawnie unieważnieniem ślubu, czy rozwodem kościelnym jest procesem, który coraz częściej pojawia się w sądach kościelnych w całej Polsce. Siłą rzeczy temat ten pojawia się również w biurach detektywistycznych. Czy prywatny detektyw może pomóc w postępowaniu przed sądami kościelnymi?

Czym jest rozwód kościelny?

Poprawnie należałoby zadać pytanie: co to jest stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ponieważ w kościele katolickim nie ma rozwodów kościelnych. Dlatego możemy mówić jedynie o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, ewentualnie o dyspensie od małżeństwa ważnie zawartego, a niedopełnionego. Stwierdzenie nieważności małżeństwa to procedura, która dotyczy stwierdzenia, czy dane małżeństwo zaistniało w oczach Kościoła, czy też nie. Zdarza się bowiem, że w czasie zawierania sakramentu małżeństwa pojawiają się elementy prawne, które nie pozwalają na jego zawarcie. Proces kościelny ma zweryfikować taką sytuację. 

Jak udowodnić nieważność małżeństwa?

Jak w każdym procesie trzeba mieć oczywiście dowody na poparcie swoich twierdzeń. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa stosuje się kilka rodzajów dowodów. Ich zastosowanie jest bezpośrednio związane z podstawą prawną jaką przyjmuje się w skardze powodowej przedkładanej do sądu lub trybunału kościelnego. W doborze podstaw prawnych najczęściej pomaga adwokat kościelny. 

Prywatny detektyw dostarczy legalne dowody

Równolegle do opracowania podstaw prawnych należy zgromadzić materiał dowodowy potwierdzający zaistnienie tych podstaw prawnych. Dowody te muszą potwierdzać, że małżeństwo faktycznie było nieważnie zawarte. Jakość środków dowodowych musi być bardzo wysoka. Sędziowie (w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest ich trzech) muszą mieć tzw. pewność moralną co do udowodnienia przyjętych w skardze powodowej okoliczności. Nie mogą występować więc żadne wątpliwości, czy niedomówienia. Tutaj z pomocą przychodzi prywatny detektyw, który zbierze niezbędne dowody.

Jak oceniane są dowodowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Dokumenty muszą być przede wszystkim wiarygodne. Jest to oczywiste kryterium, jedno z najważniejszych dla sądu. Poza tym mają dotyczyć kwestii podniesionych w sprawie, a więc przede wszystkim tytułów prawnych przyjętych w formule wątpliwości podjętej przy zawiązaniu przedmiotu sporu. 

Kolejnym kryterium oceniania dowodów w procesie o nieważność małżeństwa jest czas powstania. Gdy np. list powstał w tzw. czasie niepodejrzanym to będzie miał on znacznie większą wartość. Mówiąc „czas niepodejrzany” mamy na myśli czas kiedy małżonkowie jeszcze nie myśleli o procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jeśli wtedy powstał dokument będzie miał on większą wartość dowodową, niż np. taki, który został opracowany na potrzeby procesu (np. zaświadczenie od lekarza z datą bliską złożenia skargi powodowej). 

Ostatnim, najmniej ostrym kryterium określającym poszczególne dowody w sądowym postępowaniu kościelnym jest ich godziwość. Dowodami niegodziwymi są te zdobyte w sposób niegodziwy, np. wykradzione, dlatego prywatny detektyw musi działać zgodnie z prawem i etyką.

Jakie dowody można zastosować w rozwodzie kościelnym?

Najczęściej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa pojawiają się takie dowody jak: oświadczenia stron, zeznania świadków, opinia biegłego sądowego (psychologa, psychiatry lub seksuologa). A także inne dowody, zwykle w formie dokumentów. Tu wyróżniamy dokumenty  urzędowe (państwowe lub kościelne), a także prywatne. Wśród dokumentów urzędowych najczęściej posługujemy się takiemu dokumentami jak:

 • Pozew rozwodowy i odpowiedź na pozew
 • Protokoły z przesłuchań podczas rozprawy rozwodowej
 • Wyrok rozwodowy
 • Potwierdzenie adresu zameldowania
 • Zaświadczenie o zarobkach 
 • Opinia RODK
 • Dokumenty związane z Niebieską kartą
 • Notatki Policji 
 • Zaświadczenie o niekaralności / wyrok karny

Dokumenty prywatne to na przykład:

 • Odręczne listy
 • Wiadomości SMS
 • Wiadomości e-mail
 • Zdjęcia / nagrania video
 • Oświadczenia
 • Prywatne opinie lekarskie
 • Raporty detektywistyczne

Prywatny detektyw przy rozwodzie kościelnym

Jak widać także raporty detektywistyczne mogą być dowodem w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Czasem nawet może przeważyć szalę w procesie i okazać się bezcennym elementem całej układanki. Wszystko zawsze zależy od konkretnej sytuacji, ale możemy mówić tutaj przede wszystkim o zdradach, uzależnieniach czy zatajanej orientacji seksualnej.

Sama zdrada nie jest powodem do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Jednak powiązana jest z wieloma innymi tytułami prawnymi. Mogą być to psychiczne uzależnienie od seksu (seksoholizm, erotomania), czy też z wykluczeniem wierności i jedności małżeńskiej (symulacja częściowa).

Raport detektywistyczny może dotyczyć również innych sytuacji. Na przykład wszelkiego rodzaju uzależnień (hazard, uzależnienie od gry na giełdzie), przestępstw gospodarczych, czy oszustw finansowych. 

Poza tym, dobry detektyw jest w stanie zdobyć różne dokumenty urzędowe poprzez tzw. biały wywiad. Nie są to działania nielegalne, a wymagające jedynie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w działaniach operacyjnych. 

prywatny detektyw
Michał Poczmański – Prawnik, adwokat kościelny

Zobacz także:
Ręce im się trzęsą, jak płacą”. Tak zdradzają Polacy
11 kroków do stwierdzenia nieważności małżeństwa