Udowodnienie komuś bliskiemu nielojalności lub zdrady nie jest sprawą łatwą.

Dla tych, którzy chcą dojść prawdy, śledzenie na własną rękę męża lub żony jest dodatkowo bardzo obciążające psychicznie i emocjonalnie. Dlatego obserwację osób, względem których żywimy silne uczucia i równie silne podejrzenia warto powierzyć profesjonalistom.

Profesjonalni detektywi dysponują wiedzą, umiejętnościami oraz urządzeniami umożliwiającymi podążanie za osobami obserwowanymi oraz dokumentowanie ich działań. W odróżnieniu od męża, żony czy innej osoby spowinowaconej, detektyw nigdy nie wypadnie ze swej roli, co mogłoby skutkować zniweczeniem całej operacji.

Bartosz Weremczuk, prywatny detektyw


Obserwacja małżonków i dzieci

Agencja Detektywistyczna detektywi.net to zespół doświadczonych i perfekcyjnie współpracujących ze sobą specjalistów, którym powierzyć można tak delikatne zadania, jak obserwacja osób z najbliższej rodziny, w tym dzieci (np. gdy w grę wchodzą względy bezpieczeństwa).

Zakres naszych usług