Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe

Istnieją sytuacje, w których rozwód wydaje się jedynym możliwym rozwiązaniem. Decyzja o rozwodzie jest jednak zawsze trudna. Po jej podjęciu warto zastanowić się jeszcze nad tym, czy obie strony ponoszą jednakową odpowiedzialność za rozpad małżeństwa.

Otoczenie stara się zazwyczaj zachować dystans, wobec tego, co dzieje się w cudzym małżeństwie. Często okazuje się, że mimo tego, że wszyscy znają sytuację danej rodziny, nikt nie jest w stanie przedstawić w sądzie więcej niż tylko opinii. Bardzo ważne okazuje się więc zebranie materiału dowodowego, który nie pozostawi sądowi wątpliwości, co do rzeczywistej winy każdego z małżonków.

Detektyw rozwody – Dowiedzenie zdrady

Detektyw jest w stanie ustalić, czy dana osoba dopuszcza się zdrady, oraz zdobyć dowody, które to potwierdzą. Aby dowody te wykorzystać w sądzie, muszą one jednak zostać zebrane w sposób zgodny z prawem przez licencjonowanego detektywa. Mało tego, sąd może wezwać detektywa, jako świadka, aby ten potwierdził zebrany materiał. Z nami nie musisz się obawiać podważenia dowodów podczas rozprawy rozwodowej!

Nie zawsze zależy Ci jednak na dowodach sądowych. Czasem masz wątpliwości i chcesz po prostu przekonać się czy Twój partner jest wobec Ciebie uczciwy. Ustalimy to dla Ciebie! Gwarantujemy pełną dyskrecję – nikt poza Tobą nie dowie się o wyniku naszego śledztwa, a obserwowana osoba nie zorientuje się, że jest przedmiotem czyjegoś zainteresowania.

Dowody zdrady partnera

Statystyki są nieubłagane: z roku na rok rozpada się coraz więcej małżeństw, a tzw. wskaźnik rozwodów, czyli proporcja rozwodów i nowo zawartych związków formalnych, rośnie. Najczęstszymi przyczynami rozwodów pozostają niezmiennie: zdrada, niezgodność charakterów, ukryte przed zawarciem związku choroby (bezpłodność, alkoholizm i inne uzależnienia) oraz kłopoty finansowe, w tym przemoc ekonomiczna.

Zdobycie dowodów obciążających partnera czy współmałżonka to zabieg konieczny,gdy planujemy rozwód z orzeczeniem o winie. Zgromadzenie materiału dowodowego warto powierzyć profesjonalnym detektywom, którzy mają duże doświadczenie w przygotowywaniu tego rodzaju dokumentacji, w skład której wchodzą np.

 • – fotografie,
 • – materiały video,
 • – nagrania audio czy rachunki,

Dodatkowo detektyw może zeznawać jako świadek podczas rozprawy rozwodowej.

Wierność partnera

Choć zdrada jest równie bolesna dla obojga małżonków, wciąż częściej zdradzają panowie. Także oni częściej wycofują się z życia rodzinnego, przestają interesować domowym budżetem, dziećmi i swoimi obowiązkami wynikającymi z roli męża i ojca. Nie dziwi więc fakt, że zdecydowaną większość pozwów o rozwód składają kobiety. Wierność partnera bywa kroplą przepełniającą czarę.

Przyczyny rozpadu małżeństwa

Udokumentowana zdrada to nie jedyna przyczyna, która spowodować może, że sąd orzeknie rozpad małżeństwa z winy jednej ze stron. Przemoc (nie tylko fizyczna, ale też psychiczna czy ekonomiczna), oszustwo czy nawet niegospodarność także mogą mieć taki skutek. Aby tak się stało, trzeba ich jednak dowieść przed sądem.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w sprawach małżeńskich świadkami nie mogą być dzieci stron postępowania, które nie ukończyły 17 lat. W takiej sytuacji dowiedzenie stosowania np. przemocy psychicznej przez współmałżonka, może okazać się bardzo trudne. Warto w takich sytuacjach zwrócić się o pomoc do detektywa. Podpowie on, w jaki sposób zebrać materiał lub zbierze go za nas.

Po czym poznać zdradę męża / żony

Czy można domyślić się, że mąż nas zdradza? Tak. Do najczęstszych sygnałów ostrzegawczych należą: zmiana wyglądu i przyzwyczajeń higienicznych; coraz częstsze i nieplanowane wyjazdy tłumaczone obowiązkami służbowymi; ukrywanie przed domownikami dodatkowego telefonu, z którego prowadzi się rozmowy za zamkniętymi drzwiami; zmiana zachowań seksualnych.Czy można domyślić się, że zdradza żona?

Tak. Warto zwrócić uwagę, gdy: w jej garderobie pojawiają drogie ubrania albo biżuteria, których zakupu domowy budżet na pewno by nie wytrzymał; izoluje się emocjonalnie i fizycznie od partnera; stała się bardziej nerwowa i często wyraża swoje niezadowolenie z powodu banalnych rzeczy pod adresem męża. W przypadku podejrzenia męża lub żony o zdradę naturalnym partnerem do rozmowy pozostaje prywatny detektyw, który wskaże możliwe wyjścia z sytuacji.

Detektyw do spraw rozwodowych to specjalista, który pomaga w ustaleniu winy oraz zebraniu dokumentów potwierdzających zdradę niewiernego partnera. Materiały dowodowe mogą zostać wykorzystane w sprawach rozwodowych i doprowadzić do wydania orzeczenia o winę współmałżonka. Skorzystanie z pomocy prywatnego detektywa ułatwi przejście przez ten trudny czas, wypełniony silnymi emocjami i ciągłymi nieprzyjemnościami, w sprawny i szybki sposób. Gdy pojawiają się podejrzenia o zdradę lub oszustwa partnera, warto powierzyć tak delikatne sprawy profesjonalistom – jako agencja detektywistyczna z dużym doświadczeniem, świadczymy nasze usługi na najwyższym poziomie, dbając o dyskrecję i poszanowanie naszych klientów. Dzięki właściwie przygotowanej strategii oraz odpowiednio zebranych dowodach rozwód zakończy się szybko, a jego rozstrzygnięcie może być satysfakcjonujące dla naszego klienta. 

Prywatny detektyw od rozwodów – Detektyw rozwody

Prywatni detektywi wynajmowani w celu ustalenia winy partnera, przeprowadzają tajne śledztwa, które mają ujawnić pewne wykroczenia. Wszystko odbywa się przy zachowaniu zasad moralnych oraz prawnych. Detektywi nie przekraczają granic, bo to mogłoby skończyć się pociągnięciem do odpowiedzialności karnej ich klientów. W agencji detektywistycznej detektywi.net pracują licencjonowani śledczy, który w fachowy i rzetelny sposób przeprowadzają swoje działania, sporządzając raport, który następne przedstawiają podczas spraw rozwodowych. Wówczas pełnią oni funkcję świadków i zeznają na rzecz klientów. Podstawą do podejmowania jakichkolwiek działań jest zawarcie ze zleceniodawcą umowy. W czasie trwania śledztwa detektyw od rozwodów zobowiązany jest do informowania o przebiegu działań i uzyskanych informacjach.

Detektyw od rozwodów – kiedy warto poprosić o pomoc?

Detektyw prowadzący obserwację konkretnych osób w celu wykazania niewierności jest wynajmowany wtedy, gdy klient nie ma pewności co do uczciwości małżonka. Gdy zachowanie partnera budzi niepokój, ale nie ma jednoznacznych dowodów na zdradę, wówczas warto zasięgnąć pomocy specjalistów. Ciągła nieobecność w domu, strach przed dostępem do komputera lub telefonu partnera, brak intymnych relacji małżeńskich, nagła zmiana sposobu zachowania i niechęć do wspólnego spędzania czasu mogą dawać sygnały do niepokoju. Gdy udowodnienie niewierności ma być podstawą do uzyskania rozwodu, wtedy jedynie prywatny detektyw może sporządzić rzetelny raport, który w konsekwencji doprowadzi do orzeczenia o winie współmałżonka.

Detektyw rozwody – zadania prywatnego śledczego

Według ustawy o usługach detektywistycznych z 2001 r. detektyw zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz przekazywaniem informacji o osobach, wydarzeniach i przedmiotach. Dotyczą one głównie:

 • stosunków prawnych między osobami fizycznymi,
 • stosunków gospodarczych (nieuczciwa konkurencja lub zobowiązania majątkowe),
 • poszukiwania osób zaginionych lub pozostających w ukryciu,
 • wiarygodności danych przekazanych ubezpieczycielowi w związku ze zgłaszaną szkodą,
 • poszukiwania mienia, postępowanie w sprawach przestępstw lub wykroczeń skarbowych, zbierania dowodów na potrzeby postępowania karnego.

Detektywi, stosując metody pozyskiwania informacji, muszą działać zgodnie z prawem. Są oni zobowiązani do zachowania tajemnicy źródła swoich informacji oraz okoliczności spraw, chyba, że sąd uzna, że ujawnienie tego jest konieczne do postępu rozprawy. Do najczęstszych spraw prowadzonych przez detektywów należą rozwody. Zebrane przez nich dowody o nieuczciwości współmałżonka są zazwyczaj wykorzystywane w sprawach rozwodowych, decydują o przyznaniu opieki rodzicielskiej, podziale majątku partnerów, a nawet alimentów.  

Detektyw od rozwodów – dowody zdrady w sądzie

Podczas składania pozwów rozwodowych strony mogą żądać orzeczenia o winie. By udowodnić czyjąś nieuczciwość małżeńską, konieczne jest przedstawienie dowodów, które bardzo często zbierane są podczas dokonywania profesjonalnego śledztwa detektywistycznego. Działania prywatnych detektywów mogą doprowadzić do uzyskania satysfakcjonującego wyroku, co wiąże się z otrzymaniem wielu przywilejów:

 • opieka nad dziećmi – podczas przyznawania władzy rodzicielskiej sąd bierze pod uwagę zachowanie współmałżonka, który jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Weryfikowany jest sposób wypełniania obowiązków rodzicielskich,
 • alimenty – strona pokrzywdzona w sprawie rozwodowej można starać się o uzyskanie dożywotnich alimentów, ze względu na pogorszenie się sytuacji finansowej. Warto podkreślić, że współmałżonek nie musi być w trudnej sytuacji materialnej, by domagać się takiego wsparcia,
 • podział majątku – w przypadku stwierdzenia winy jednej ze stron podczas rozwodu podział majątku wcale nie musi oznaczać otrzymania jedynie jego połowy. W takich sytuacjach to sąd decyduje o tym, ile przechodzi na rzecz osoby poszkodowanej,
 • koszty sądowe – Kodeks Postępowania Cywilnego reguluje kwestie związane z ponoszeniem kosztów sądowych – to osoba, która została uznana za winną, jest zobligowana do opłaty całości.

Detektyw rozwody – oferta agencji detektywistycznej detektywi.net

Jako skuteczna oraz rzetelna agencja prowadzimy nasze sprawy w profesjonalny sposób, wykorzystując najlepsze rozwiązania oraz innowacyjną technologię, pozwalającą na zebranie solidnych dowodów. Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju, współpracujemy głównie z miastami: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Poznań, Siedlce, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra.

Detektyw od rozwodów – cennik spraw rozwodowych

Ceny za udzielaną pomoc detektywistyczną są ustalane z góry, dzięki czemu klienci naszej agencji od początku wiedzą, ile może wynieść kwota końcowa. Jest kilka szczególnych wyjątków, jak np. obserwacja osób i mienia z powietrza lub poszukiwanie osób zaginionych, kiedy ceny ustalane są indywidualnie. Po wykonaniu swojej pracy prywatny detektyw ma obowiązek dostarczyć klientowi szczegółowy raport oraz materiały dowodowe w postaci zdjęć, nagrań audio oraz video. Zachęcamy do poznania cennika naszych usług. Zapraszamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzania materiałów dowodzących o winie współmałżonka.

Detektyw rozwody – dlaczego detektywi.net?

Najlepsi eksperci, rzetelność, duże doświadczenie – detektywi.net to profesjonalna agencja, która zapewnia swoim klientom najwyższym poziom świadczonych usług. Współpraca z nami to:

 • osiągnięcie zamierzonego celu – robimy wszystko, by dostarczać jedynie wiarygodne informacje, zgodne z prawdą,
 • podjęcie kompleksowych działań – zlecenia realizujemy całościowo, pomagamy klientom na każdej płaszczyźnie,
 • użycie zaawansowanej technologii – dysponujemy najlepszym sprzętem, który umożliwia przygotowanie odpowiednich materiałów dowodowych,
 • czerpanie z bogatego doświadczenia – mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu nawet bardzo skomplikowanych spraw, co przekłada się na osiąganie zamierzonych rezultatów.

Sprawy i ustalenia majątkowe

Wsparcie detektywa może okazać się także niezbędne, gdy współmałżonek pragnie ukryć swoje aktywa i obniżyć w ten sposób sumę majątku, która ma być dzielona na strony, albo pragnie obniżyć alimenty lub się od nich uchyla. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Sprawy majątkowe.

Rozumiemy, jak trudne mogą być dla Ciebie sprawy związane z rozwodem czy niewiernością partnera. Dlatego poza usługami detektywistycznymi oferujemy także wsparcie psychologiczne. Więcej informacji znajdziesz w naszych wpisach blogowych:

Potrzebujesz pomocy detektywa? Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

4.3/5 - (27 votes)

Opinie

Najczęstsze pytania

Z pomocy prywatnego detektywa można skorzystać w przypadku różnych spraw. Za każdym razem, kiedy są nam potrzebne określone informacje, a nie umiemy ich zdobyć na własną rękę lub samodzielnie ich pozyskać, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty. Prywatny detektyw jest w stanie zebrać w sposób dyskretny informacje zarówno dla osoby prywatnej, jak i dla firmy czy też dla kancelarii prawnej.

Prywatni detektywi to profesjonaliści, którzy są doskonale przygotowani pod kątem merytorycznym. Posiadają oni również odpowiednie sprzęty, by pozyskać niezbędne i wartościowe informacje w sposób profesjonalny i skuteczny.

Podczas działania na własną rękę, w grę wchodzą ogromne emocje. Detektyw zawsze wie, jak zachować się w danej sytuacji, by osoba nie zorientowała się, że np. jest śledzona. Istotny jest również fakt, że materiał zebrany przez profesjonalnego detektywa jest przygotowany porządnie, dzięki czemu będzie się nadawał do użycia w sądzie. Strona przeciwna nie jest go w stanie w żaden sposób podważyć.

– Prywatni detektywi nie posiadają takich samych uprawnień jak policja, wojsko czy służby specjalne. Detektywi nie mogą wykonywać czynności zastrzeżonych dla innych organów, jak również korzystać z policyjnej bazy danych.

Wbrew temu, co jest pokazywane w filmach, detektywi nie mogą zakładać podsłuchów, ukrytych kamer i innych urządzeń tego rodzaju. Niedozwolone jest również naruszenie miru domowego. Zakres działań detektywa jest ograniczony przez prawo. Należy jednak podkreślić, że zwracając się o pomoc do agencji detektywistycznej, Klient ma pewność, że zostaną podjęte wszystkie działania mające na celu wykonanie danego zadania.

Detektywi uczestniczą w różnych wydarzeniach mających związek np. z osobą obserwowaną; rozmawiają z ludźmi posiadającymi niezbędne informacje. Co istotne, jako profesjonaliści, doskonale wiedzą, jak pozyskać informacje w sposób całkowicie legalny i jak działać. Prywatny detektyw musi się wykazać kreatywnością i pomysłowością. Stosuje przy tym różne metody pracy.

Prywatny detektyw nie zawsze jest w stanie podjąć się każdego zadania. Agencja detektywistyczna detektywi.net zatrudnia prywatnych detektywów i ekspertów wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach – np. w wykrywaniu podsłuchów, w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych itp. Do określonej sprawy przydzielany jest odpowiedni specjalista.

Wybierając agencję detektywistyczną, należy sprawdzić, czy jest ona wpisana do MSWiA. Warto również sprawdzić numer licencji detektywa – dzięki temu dowiesz się, od jak dawna, dany detektyw świadczy swoje usługi. Prócz tego sprawdź, jaki jest adres biura stacjonarnego danej firmy detektywistycznej. Pamiętaj, że wybrana agencja musi podpisać z Tobą umowę – kwestia ta jest uregulowana prawnie.

Firma detektywi.net działa na rynku od dawna, jest wpisana do MSWiA, a wszyscy współpracujący detektywi posiadają licencję. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, zawsze jest podpisywana umowa z Klientem.

Zanim wybierzemy agencję detektywistyczną, warto sprawdzić w sieci różne opinie. Dobrym krokiem jest również sprawdzenie, jaka osoba daną agencją kieruje.

Na początku podpisywana jest umowa. Istotne jest to, by Klient przekazał wszystkie niezbędne informacje – dzięki temu łatwiej będzie dobrać odpowiedniego specjalistę i jak najszybciej rozpocząć działania.

Żadnemu detektywowi nie wolno zacząć realizować działań związanych z daną sprawą przed spisaniem umowy w formie pisemnej. Umowa ustna nie jest tu ważna. Konieczność podpisania umowy jest uwarunkowana Ustawą o usługach detektywistycznych. Ponadto dzięki temu chronione są interesy obydwu stron.

Sam proces zawarcia umowy z detektywem wygląda następująco:

-telefoniczne lub mailowe zlecenie sprawy

-spotkanie z klientem (spotkanie może się odbyć zdalnie lub osobiście – spotkanie pomaga Klientowi oswoić się z detektywem i nabrać do niego zaufania)

-omówienie przedmiotu sprawy

-podpisanie umowy

-realizacja sprawy

-przekazanie protokołu z czynności detektywistycznych

Agencja detektywistyczna i współpracujący z nią eksperci są zobowiązani z mocy prawa do zachowania poufności. Również sam fakt podpisania umowy z detektywem jest objęty tajemnicą.

Tak, sprawozdanie wykonane przez detektywa może zostać wykorzystane podczas sprawy sądowej. Detektywi są uprawnieni do tego, by przetwarzać dane osobowe i wizerunek osób bez ich zgody. W związku z tym detektywi mogą zbierać informacje i dowody, przetwarzać je oraz sporządzić sprawozdanie, które może stanowić dowód w sądzie. Samo sprawozdanie sporządzone przez detektywa jest dowodem z opinii prywatnej. Detektyw jako świadek potwierdza osobie prywatnej, co zaobserwował. Warto podkreślić fakt, że materiały zebrane przez detektywa są wysokiej jakości merytorycznej.

Istnieje możliwość powołania detektywa na świadka w sprawie sądowej. Ostateczną decyzję dotyczącą tego, czy zebrane przez detektywa materiały są wystarczające, czy może niezbędne są również jego zeznania, powinien podejmować detektyw.

Jako detektywi, przedstawiamy każdymi Klientowi możliwości z zakresu określonych działań i ewentualnych konsekwencji, jednak aspekty typowo prawne zawsze warto konsultować ze swoim prawnikiem. Jeśli Klient nie posiada swojego pełnomocnika, to jesteśmy w stanie wskazać kancelarie prawne, które polecamy.

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy detektyw może zająć się daną sprawą, wystarczy zadzwonić lub napisać mejla – pozyskanie takiej informacji jest bezpłatne.

Agencja detektywistyczna nie udziela gwarancji. W trakcie prowadzonych przez detektywa działań niekoniecznie musi dojść do zdarzeń i sytuacji, o które dana osoba jest podejrzewana. Należy jednak podkreślić, że agencja detektywistyczna detektywi.net może się pochwalić ogromną skutecznością, o czym świadczą choćby rekomendacje i opinie na nasz temat. Większość spraw zlecanych agencji detektywistycznej kończy się sukcesem, a pozyskane informacje pozwalają na osiągnięcie celu.

W celu zlecenia detektywowi obserwacji należy na samym początku podpisać umowę. Dopiero po tej czynności, detektyw może podjąć konkretne działania. Dobrze jest już na wstępie przekazać detektywowi wszelkie niezbędne informacje, w posiadaniu, których jesteśmy – dzięki temu poszczególne czynności będą przebiegać sprawniej. Agencja detektywistyczna, prowadząc obserwację, stosuje różne metody działania, wykazuje się kreatywnością oraz pomysłowością. Wszystko to owocuje zebraniem wartościowego materiału. Prywatny detektyw nie może zakładać kamer, podsłuchów, urządzeń śledzących oraz przekraczać miru domowego. Kiedy dana osoba opuszcza swoją prywatną przestrzeń, detektyw przystępuje do działania i prowadzi czynności obserwacyjne oraz zbiera wartościowe dowody.

Agencja detektywistyczna jest w stanie sprawdzić, czy partner lub partnerka dopuszcza się zdrady. Prywatny detektyw weryfikuje podejrzenia Klienta. Warto wspomnieć, że obecnie usługa sprawdzenia, czy dana osoba dopuszcza się zdrady, jest często zlecana przez rodzinę strony, która może być zdradzana.

Wykrycie podsłuchu jest bardzo trudne. Samodzielne znalezienie pluskwy jest możliwe tylko w teorii. Ma to związek choćby z faktem, że współczesne urządzenia podsłuchowe są niezwykle zaawansowane technologicznie i posiadają niewielkie wymiary. Agencja detektywistyczna detektywi.net ma ogromne doświadczenie w znajdowaniu takich przedmiotów zarówno w prywatnych domach, jak i w firmach. Nasi detektywi dysponują profesjonalnym sprzętem do wykrywania podsłuchów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy w stanie zagwarantować wysoką skuteczność w działaniu.

Usługi prywatnego detektywa nie muszą być drogie. Kluczowa jest odpowiednia strategia i indywidualne podejście. Kiedy Klient posiada już określone informacje, a detektyw ma je jedynie uzupełnić lub wykonać część pracy, to usługa wcale nie jest droga.

Tak, koszt usługi detektywistycznej widnieje w umowie. Pytanie „Ile kosztuje wynajęcie prywatnego detektywa?” zadaje sobie każda osoba, chcąca skorzystać z takich usług. Decydując się na współpracę z agencją detektywistyczną detektywi.net, masz pewność, że nie będziesz narażony na żadne ukryte opłaty. Szacowana kwota na określone usługi jest wyszczególniona w umowie. Jeśli w toku prowadzenia sprawy, okazuje się, że niezbędne jest wykonanie dodatkowych czynności, Klient jest na bieżąco informowany o zaistnieniu nowych kosztów. Detektywi dopiero po uzyskaniu akceptacji, wcielają je w życie. Dzięki temu Klient nie zostaje zaskoczony dodatkami opłatami poza kwotą, która jest wymieniona w umowie.

Tak, za usługi detektywistyczne zostaje wystawiona faktura VAT 23%

– Tak, nasza firma świadczy usługi detektywistyczne poza granicami Polski. Podkreślamy, że współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin również na terenach innych krajów.

Wynajęcie detektywa jest legalne. Prywatny detektyw działa w oparciu o Ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Zakres podejmowanych przez niego działań jest uregulowany prawnie. Prywatny detektyw może przetwarzać dane osobowe i wizerunek bez zgody określonej osoby, o czym mówi Art. 28a. Ustawy o usługach detektywistycznych:

Art. 28a. Detektyw lub zatrudniający go przedsiębiorca przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi detektywistycznej.

Sporządzony na końcu czynności detektywistycznych, raport stanowi dowód z opinii prywatnej, który może być wykorzystany w sądzie.

Prywatny detektyw może przetwarzać dane osobowe i wizerunek bez zgody obserwowanej osoby. Raport z czynności detektywistycznych może stanowić istotny dowód podczas rozprawy sądowej. Warto podkreślić, że w swej codziennej pracy wykorzystuje on metody działania, które pozwalają na zdobycie cennych dowodów. Agencja detektywistyczna detektywi.net podczas realizacji zleconych przez Klienta spraw, wykazuje się kreatywnością i już na wstępie opracowuje strategię, dzięki czemu jej działania są skuteczne. Detektyw współpracuje ze specjalistami z określonych dziedzin, dlatego też jest w stanie pozyskać dowody w różnych sprawach.

Prywatny detektyw nie posiada takich samych uprawnień, jak np. policja. Szczegółowo określa to Art. 6. i 7. Ustawy z o usługach detektywistycznych:

Art. 6. Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.

Art. 7. Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

Detektyw nie może wykonywać czynności zastrzeżonych dla innych organów. Wbrew powszechnej opinii, nie może on również zakładać nadajników GPS, podsłuchów, kamer i innych urządzeń. Oczywiście Klient ma prawo na terenie swojego domu czy siedziby firmy założyć tego rodzaju urządzenia.

Prywatny detektyw jest zobowiązany do zachowania pełnej dyskrecji – jest to uregulowane prawnie. Sam fakt podpisania umowy o współpracy z detektywem również jest objęty tajemnicą, zatem Klient może czuć się bezpieczny i mieć pewność, że nic nie wyjdzie na jaw. Szczegółowe obowiązki względem Klienta reguluje Art. 23b. 1. Ustawy o usługach detektywistycznych:

Art. 23b. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług

detektywistycznych ma obowiązek sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie

z wykonanych czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, zawierające w szczególności:

1) datę zawarcia umowy;

2) opis przedmiotu umowy;

3) określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;

4) opis stanu faktycznego;

5) datę zakończenia czynności w sprawie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z materiałami dokumentującymi

opis stanu faktycznego przekazuje się zleceniodawcy.

Sprawozdanie z czynności zrealizowanych przez detektywa jest dowodem z opinii prywatnej, które może być wykorzystane jako dowód w sądzie. Detektyw jako świadek poprzez raport potwierdza to, co zaobserwował. Jeśli prawnik Klienta uznaje, że dodatkowo niezbędne są zeznania detektywa w sądzie, to oczywiście istnieje taka możliwość.

Tak, świadczymy usługi zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm. Klienci mogą skorzystać z następujących usług związanych z prowadzeniem firmy:

 • Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta
 • Wywiad gospodarczy
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Odzyskiwanie zagrożonych należności
 • Weryfikacja kontrahenta
 • Sprawdzenie i weryfikacja wiarygodności firmy
 • Sprawdzenie i weryfikacja pracownika oraz kandydata do pracy
 • Weryfikacja przestrzegania zakazu konkurencji
 • Weryfikacja pracowników na L4
 • Sprawdzanie pracowników wykonujących pracę zdalną

W ostatnim czasie, w związku z pandemią, ogromną popularnością cieszy się usługa sprawdzania pracowników wykonujących pracę zdalną. Mimo tego, że większość osób jest w stanie trzymać się określonych zasad, to jednak nie jest to regułą. Prywatny detektyw może zweryfikować, co robią pracownicy wykonujący pracę zdalną. Jeśli właściciel firmy podejrzewa, że nie wszyscy są w tym względzie uczciwi, to warto sprawdzić, czy przypuszczenia są słuszne. Prywatny detektyw, wykazując się kreatywnością, skontroluje, czy dana osoba w czasie, kiedy powinna pracować zdalnie, na pewno to robi, czy może zajmuje się czymś zupełnie innym i nie łamie np. zakazu konkurencji.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa to skomplikowany proces. Dowody, które są wystarczające w przypadku rozwodu orzekanego przez sąd, nie zawsze będą uznane przez władze Kościoła. W przypadku takiej sprawy kluczowe jest zdobycie materiałów z przeszłości, a więc sprzed daty ślubu. Dowody te są kluczowe. Nie mogą być one domniemane ani też zebrane w sposób nieetyczny. Agencja detektywistyczna detektywi.net współpracuje z prawnikami, specjalistami od prawa kanonicznego. Oceniają oni, czy dowody przedstawione przez osobę ubiegającą się stwierdzenie nieważności małżeństwa są odpowiednie, czy może należy je zweryfikować. Często w przypadku pozyskania dowodów, niezbędna jest pomoc prywatnego detektywa, który korzysta z różnych metod działania, by uzyskać niezbity materiał, wymagany w przypadku stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Prywatny detektyw, podając się za kogoś innego, jest w stanie wejść w określone towarzystwo, nawiązać kontakt z ważnymi dla sprawy osobami. Osoby, z którymi detektyw nawiązuje rozmowy i od których zdobywa informacje, nie orientują się, z kim mają do czynienia. Wszystkie te działania nie przekraczają uprawnień oraz granicy prawa.

Podejrzenia dotyczące zdrady zdarzają się bardzo często. Prywatny detektyw, stosując odpowiednie techniki, jest w stanie zweryfikować to, czy są one prawdziwe, czy wprost przeciwnie. Korzystając z pomocy eksperta, Klient uzyska 100% pewność i dowie się, czy jest oszukiwany, czy może nie ma powodu do niepokoju.

Jeśli podejrzewamy kogoś o zdradę, to warto zachować zimną krew. W sytuacji kiedy partner lub partnerka dowie się o naszych spostrzeżeniach, to zacznie zachowywać się ostrożniej. Tym samym zdobycie dowodów zdrady może być trudniejsze. Prywatny detektyw, prowadząc swoje działania w przemyślany sposób, mając zaplanowaną strategię, szczegółowo sprawdza daną osobę oraz zbiera stosowne materiały.

Podejrzenia dotyczące tego, że jesteśmy zdradzani, nie zawsze muszą się okazać prawdziwe. Tak naprawdę istnieje wiele symptomów zdrady. Jeśli dobrze znamy swojego partnera, to nie będziemy mieli problemów, by zorientować się, kiedy zacznie się zachowywać inaczej. Oczywiście nie zawsze musi to oznaczać zdradę, niemniej warto zweryfikować te podejrzenia. Obecnie naszą czujność powinien zbudzić zwłaszcza telefon. Wszyscy korzystamy z najnowszych zdobyczy techniki i możliwości, jakie one dają, niemniej, jeśli nasz partner nie rozstaje się z telefonem i zabiera go wszędzie, to może oznaczać, że coś się dzieje.

Nieustanne siedzenie z głową w komórce, odwracanie ekranu, nowe hasło, wyciszone dźwięki, czy też wychodzenie na spacer w celu przeprowadzenia służbowej rozmowy przez telefon, to sygnały ostrzegawcze. Oczywiście może się okazać, że nasze podejrzenia są bezzasadne. Zgłaszając się do prywatnego detektywa, należy przedstawić swoje przypuszczenia. Jeśli jest to możliwe, to dobrze jest dodatkowo sprawdzić telefonu lub komputer, ewentualnie posłużyć się niewielkim urządzeniem, które nagrywa rozmowę. Warto podkreślić, że wszelkie urządzenia nagrywające może zainstalować jedynie Klient, a nie prywatny detektyw. Prywatny detektyw, przeprowadzając obserwację, weryfikuje przedstawione przez Klienta informacje oraz zdobywa dowody, które są kluczowe dla sprawy.

Pokaż wszystkie

Opowiedz nam o swojej sytuacji, a my dopasujemy najlepsze rozwiązanie!

Umów się na konsultacje
Prywatny detektyw - biuro detektywistyczne detektywi.net