Jeśli prowadzisz biznes, z pewnością zetknąłeś się już z nieuczciwością. Nieuczciwi bywają zarówno kontrahenci, jak i pracownicy. Dłużnicy uchylają się od płacenia za Twoje produkty, podwładni próbują ominąć zakaz konkurencji, nadużywają zwolnień..

Nieuczciwi przedsiębiorcy często uciekają się do zdobywania newralgicznych danych przy użyciu metod działania tzw. czarnego wywiadu czyli szpiegostwa. W grę wchodzą wszystkie sposoby noszące znamiona przestępstwa, niejawne, nielegalne. Jeśli boisz się wejść we współpracę z firmą, której metody działania wydają ci się podejrzane, skorzystaj z pomocy detektywów gospodarczych.

Wywiadownia gospodarcza Agencji Detektywistycznej detektywi.net to zespół profesjonalistów perfekcyjnie prześwietlających firmy o złej opinii i weryfikujących wszystkie niepokojące cię informacje. Nieuczciwi przedsiębiorcy sądzą, że są bezkarni, ale i oni popełniają błędy, które doświadczony detektyw szybko wyłapie.

Nieuczciwość zarówno jednych, jak i drugich może powodować bardzo wymierne straty dla Twojej firmy. Pomożemy Ci się przed nimi ustrzec! Jesteśmy do Twojej dyspozycji zarówno, gdy chcesz zweryfikować pracownika lub kontrahenta, przed podjęciem współpracy, jak i wtedy, gdy szkody już zaistniały i chcesz odzyskać swoje pieniądze. Każdy oszust pozostawia ślady. Profesjonalny detektyw potrafi je odnaleźć i pomoże Ci odzyskać pozornie stracone już pieniądze.

Sprawdzenie i weryfikacja wiarygodności firmy

Weryfikacja pojedynczego pracownika i dużej firm o skomplikowanej strukturze – obu zadań podejmiemy się z równym zaangażowaniem. Detektywi gospodarczy prześwietlą każdego przedsiębiorcę, którego działania wydają się nieuczciwe i zagrażające bezpieczeństwu ekonomicznemu potencjalnych współpracowników.

Weryfikacja pracownika

Ludzie nagminnie kłamią w swoich CV i podczas rozmów kwalifikacyjnych. Badania amerykańskiego serwisu CareerBuilder wskazują, że koszty zatrudnienia nieodpowiedniego pracownika wynoszą ponad 50 000 dolarów. Czasem taki pracownik działa nawet na szkodę organizacji. Powierzenie weryfikacji pracownika profesjonalistom, pozwoli Ci ograniczyć ryzyko takiej sytuacji do minimum.

Potwierdzimy dane osobowe kandydata, zweryfikujemy historię jego edukacji i zatrudnienia oraz sprawdzimy autentyczność dostarczonych przez niego referencji i certyfikatów. Zbadamy jego powiązania kapitałowe oraz osobowe. Ustalimy, czy był karany i czy współpracował z grupami przestępczymi. Przedstawimy raport na temat jego aktywności politycznej i medialnej oraz jego obecności w spisach dłużników. Będziesz mógł podjąć decyzję w oparciu o fakty i twarde dane, a zatrudniony przez Ciebie pracownik będzie mógł być obdarzony zaufaniem od pierwszego dnia w Twojej firmie.

Informacje na temat weryfikacji kontrahentów znajdziesz w zakładce Wywiad gospodarczy.

Oferujemy także szkolenia bezpieczeństwa dla kadry zarządzającej, a także pomagamy w weryfikacji zasadności przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim oraz kontroli przestrzegania przez niego zakazu konkurencji.

Odzyskiwanie zagrożonych należności

Nieuczciwi kontrahenci mogą próbować uniemożliwić Ci odzyskanie należnych pieniędzy. Udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela oraz udaremnianie egzekucji jest zagrożone karą nawet trzech lat pozbawienia wolności. Niewielka to pociecha dla tych, którzy uzyskują sądowy tytuł do zapłaty i orientują się, że ich dłużnik nie ma już majątku, z którego mógłby pokryć zobowiązania. Takiej sytuacji da się jednak uniknąć!

Nawet, jeśli dłużnik przeprowadził już transakcje, w wyniku których wyprowadził swój majątek, wykorzystując tzw. skargę paulińską, wierzyciel może uzyskać w sądzie ich unieważnienie. Art. 527 kodeksu cywilnego mówi, że: Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Możemy ustalić dla Ciebie, jaki jest rzeczywisty stan majątku dłużnika i przygotować materiały, które pozwolą Ci złożyć w sądzie skuteczny wniosek o zabezpieczenie powództwa. Dłużnik nie będzie mógł wtedy do rozstrzygnięcia procesu pozbyć się swojego majątku, a Ty będziesz mógł spać spokojnie.

Potrzebujesz pomocy detektywa? Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, a pomożemy!