Detektyw do spraw rozwodowych to specjalista, który pomaga w ustaleniu winy oraz zebraniu dokumentów potwierdzających zdradę niewiernego partnera. Materiały dowodowe mogą zostać wykorzystane w sprawach rozwodowych i doprowadzić do wydania orzeczenia o winę współmałżonka. Skorzystanie z pomocy prywatnego detektywa ułatwi przejście przez ten trudny czas, wypełniony silnymi emocjami i ciągłymi nieprzyjemnościami, w sprawny i szybki sposób. Gdy pojawiają się podejrzenia o zdradę lub oszustwa partnera, warto powierzyć tak delikatne sprawy profesjonalistom – jako agencja detektywistyczna z dużym doświadczeniem, świadczymy nasze usługi na najwyższym poziomie, dbając o dyskrecję i poszanowanie naszych klientów. Dzięki właściwie przygotowanej strategii oraz odpowiednio zebranych dowodach rozwód zakończy się szybko, a jego rozstrzygnięcie może być satysfakcjonujące dla naszego klienta. 

Prywatny detektyw od rozwodów

Prywatni detektywi wynajmowani w celu ustalenia winy partnera, przeprowadzają tajne śledztwa, które mają ujawnić pewne wykroczenia. Wszystko odbywa się przy zachowaniu zasad moralnych oraz prawnych. Detektywi nie przekraczają granic, bo to mogłoby skończyć się pociągnięciem do odpowiedzialności karnej ich klientów. W agencji detektywistycznej detektywi.net pracują licencjonowani śledczy, który w fachowy i rzetelny sposób przeprowadzają swoje działania, sporządzając raport, który następne przedstawiają podczas spraw rozwodowych. Wówczas pełnią oni funkcję świadków i zeznają na rzecz klientów. Podstawą do podejmowania jakichkolwiek działań jest zawarcie ze zleceniodawcą umowy. W czasie trwania śledztwa detektyw od rozwodów zobowiązany jest do informowania o przebiegu działań i uzyskanych informacjach.

Detektyw od rozwodów – kiedy warto poprosić o pomoc?

Detektyw prowadzący obserwację konkretnych osób w celu wykazania niewierności jest wynajmowany wtedy, gdy klient nie ma pewności co do uczciwości małżonka. Gdy zachowanie partnera budzi niepokój, ale nie ma jednoznacznych dowodów na zdradę, wówczas warto zasięgnąć pomocy specjalistów. Ciągła nieobecność w domu, strach przed dostępem do komputera lub telefonu partnera, brak intymnych relacji małżeńskich, nagła zmiana sposobu zachowania i niechęć do wspólnego spędzania czasu mogą dawać sygnały do niepokoju. Gdy udowodnienie niewierności ma być podstawą do uzyskania rozwodu, wtedy jedynie prywatny detektyw może sporządzić rzetelny raport, który w konsekwencji doprowadzi do orzeczenia o winie współmałżonka.

Detektyw rozwody – zadania prywatnego śledczego

Według ustawy o usługach detektywistycznych z 2001 r. detektyw zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz przekazywaniem informacji o osobach, wydarzeniach i przedmiotach. Dotyczą one głównie:

 • stosunków prawnych między osobami fizycznymi,
 • stosunków gospodarczych (nieuczciwa konkurencja lub zobowiązania majątkowe),
 • poszukiwania osób zaginionych lub pozostających w ukryciu,
 • wiarygodności danych przekazanych ubezpieczycielowi w związku ze zgłaszaną szkodą,
 • poszukiwania mienia, postępowanie w sprawach przestępstw lub wykroczeń skarbowych, zbierania dowodów na potrzeby postępowania karnego.

Detektywi, stosując metody pozyskiwania informacji, muszą działać zgodnie z prawem. Są oni zobowiązani do zachowania tajemnicy źródła swoich informacji oraz okoliczności spraw, chyba, że sąd uzna, że ujawnienie tego jest konieczne do postępu rozprawy. Do najczęstszych spraw prowadzonych przez detektywów należą rozwody. Zebrane przez nich dowody o nieuczciwości współmałżonka są zazwyczaj wykorzystywane w sprawach rozwodowych, decydują o przyznaniu opieki rodzicielskiej, podziale majątku partnerów, a nawet alimentów.  

Detektyw od rozwodów – dowody zdrady w sądzie

Podczas składania pozwów rozwodowych strony mogą żądać orzeczenia o winie. By udowodnić czyjąś nieuczciwość małżeńską, konieczne jest przedstawienie dowodów, które bardzo często zbierane są podczas dokonywania profesjonalnego śledztwa detektywistycznego. Działania prywatnych detektywów mogą doprowadzić do uzyskania satysfakcjonującego wyroku, co wiąże się z otrzymaniem wielu przywilejów:

 • opieka nad dziećmi – podczas przyznawania władzy rodzicielskiej sąd bierze pod uwagę zachowanie współmałżonka, który jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Weryfikowany jest sposób wypełniania obowiązków rodzicielskich,
 • alimenty – strona pokrzywdzona w sprawie rozwodowej można starać się o uzyskanie dożywotnich alimentów, ze względu na pogorszenie się sytuacji finansowej. Warto podkreślić, że współmałżonek nie musi być w trudnej sytuacji materialnej, by domagać się takiego wsparcia,
 • podział majątku – w przypadku stwierdzenia winy jednej ze stron podczas rozwodu podział majątku wcale nie musi oznaczać otrzymania jedynie jego połowy. W takich sytuacjach to sąd decyduje o tym, ile przechodzi na rzecz osoby poszkodowanej,
 • koszty sądowe – Kodeks Postępowania Cywilnego reguluje kwestie związane z ponoszeniem kosztów sądowych – to osoba, która została uznana za winną, jest zobligowana do opłaty całości.

Detektyw rozwody – oferta agencji detektywistycznej detektywi.net

Jako skuteczna oraz rzetelna agencja prowadzimy nasze sprawy w profesjonalny sposób, wykorzystując najlepsze rozwiązania oraz innowacyjną technologię, pozwalającą na zebranie solidnych dowodów. Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju, współpracujemy głównie z miastami: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Poznań, Siedlce, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra.

Detektyw od rozwodów – cennik spraw rozwodowych

Ceny za udzielaną pomoc detektywistyczną są ustalane z góry, dzięki czemu klienci naszej agencji od początku wiedzą, ile może wynieść kwota końcowa. Jest kilka szczególnych wyjątków, jak np. obserwacja osób i mienia z powietrza lub poszukiwanie osób zaginionych, kiedy ceny ustalane są indywidualnie. Po wykonaniu swojej pracy prywatny detektyw ma obowiązek dostarczyć klientowi szczegółowy raport oraz materiały dowodowe w postaci zdjęć, nagrań audio oraz video. Zachęcamy do poznania cennika naszych usług. Zapraszamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzania materiałów dowodzących o winie współmałżonka.

Detektyw rozwody – dlaczego detektywi.net?

Najlepsi eksperci, rzetelność, duże doświadczenie – detektywi.net to profesjonalna agencja, która zapewnia swoim klientom najwyższym poziom świadczonych usług. Współpraca z nami to:

 • osiągnięcie zamierzonego celu – robimy wszystko, by dostarczać jedynie wiarygodne informacje, zgodne z prawdą,
 • podjęcie kompleksowych działań – zlecenia realizujemy całościowo, pomagamy klientom na każdej płaszczyźnie,
 • użycie zaawansowanej technologii – dysponujemy najlepszym sprzętem, który umożliwia przygotowanie odpowiednich materiałów dowodowych,
 • czerpanie z bogatego doświadczenia – mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu nawet bardzo skomplikowanych spraw, co przekłada się na osiąganie zamierzonych rezultatów.

Zachęcamy do podjęcia z nami współpracy, chętnie pomożemy Państwu rozwiązać problemy związane ze sprawami rozwodowymi. Jesteśmy dostępni pod nr 516 997 000 – zapraszamy do kontaktu.